header-home5

Terug aan

het werk?!

Meedoen. Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Dat is een grote wens van een ieder. Óók voor mensen met een aandoening en/of een beperking.

Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving

De veranderde wetgeving rond arbeid en participatie tezamen met de huidige crises brengen veel teweeg. Hoe kunnen patiëntenorganisaties hun achterban ondersteunen rond deze voor hen zo belangrijke thema’s en maatschappelijke veranderingen?

Binnen ‘Samen Bouwen aan Participatie’ zijn verschillende tools ontwikkeld waarmee mensen met een chronische aandoening een steuntje in de rug kunnen ervaren op het gebied van werk, participatie in de maatschappij en/of studie.

Terug-naar-werk-reis

Thuis

Een (langdurig) verblijf in het ziekenhuis is een stressvolle ervaring, ongeacht de leeftijd. De terugkeer naar huis kost ook veel inspanning en mogelijk ook aanpassing.

Werken aan uw herstel

Werk is belangrijk voor je gezondheid en welzijn. Als werken door ziekte of aandoening niet of gedeeltelijk mogelijk is, kan dat grote gevolgen hebben.

Studie

Wanneer de terugkeer naar de huidige functie niet van toepassing. Het hebben van een functiebeperking of chronische ziekte hoeft geen belemmering te zijn om te studeren. De stap zetten om weer te gaan studeren kan wel een belemmering zijn.

Re-integratie

Re-integratie maatschappij

> Re-integratie werk

Mijn re-integratieplan

Gratis online leerprogramma om jou te helpen bij alle obstakels en vragen die je tegenkomt tijdens je terugkeer naar werk.