header-kennisbank

Kennisbank

Kennisbank

Kennisbank
participeren en beperkingen

Algemene informatie

Deelnemende patiëntenorganisaties hebben hun kennis gebundeld en werken aan een kennisbank die relevant is voor voorlichting over participeren met een beperking.

De KPB is een besloten omgeving, bedoeld voor voorlichters van patiëntenorganisaties.De informatie in de KPB is geschreven door professionals en deelnemende organisaties waarmee de kwaliteit en continuïteit van hun ervaringsdeskundigheid wordt geborgd en versterkt. Ziektespecifieke kennis is alleen toegankelijk voor de eigen voorlichters, ziekteoverstijgende kennis wordt vrijgegeven op de gehele KPB.

De KPB is via internet te bereiken. De KPB is meer dan een digitale bibliotheek; de KPB is zo ingericht dat organisaties met beperkte middelen hun voorlichting efficiënter en effectiever kunnen inzetten.

Toegevoegde waarde KPB voor uw organisatie:

  • Kennisopbouw vanuit ervaringsdeskundigheid en patiëntenperspectief
  • Continuïteit en borging van kennis, niet afhankelijk van personen
  • Continue kennisgroei door input andere organisaties en eindgebruikers en door informatie via signaleringen en onderzoek te onttrekken uit praktijk
  • Toegang tot kennis vergroten
  • Geprofessionaliseerd voorlichtingsproces
  • Opgeleide voorlichters

Doelstellingen zijn:

  • Ervaringsdeskundige vrijwilligers de kennis, inzicht en vaardigheden bieden om zelfmanagementondersteuning te bieden aan de achterban en zo hun participatie te bevorderen. Aansluitend bij veranderingen binnen het sociaal domein en de transformatie naar de ‘participatiemaatschappij.’
  • (Patiënten)organisaties een instrument bieden om vrijwilligers te trainen, zich te professionaliseren en te onderscheiden. Hiermee kunnen patiëntenorganisaties leden werven en binden omdat ze extra dienstverlening bieden op het gebied van informele cliëntondersteuning.

 

Meer weten?

Neem een kijkje op de website voor meer informatie: www.kennisbank.patientenfederatie.nl 

Of neem contact op via: contact@samenbouwenaanparticipatie.nl