little-son-showing-sick-father-his-drawings-at-war-5CR6UK7

revalidatie

revalidatie

Werken aan uw herstel

In Nederland staat elk jaar een groeiende groep mensen voor de keuze hoe ze hun leven gaan inrichten met een ziekte of een aandoening. Leven met een ziekte of aandoening heeft niet alleen impact op de gezondheid maar ook op het sociale leven, werk en in veel gevallen het inkomen en de bestaanszekerheid.

 

Veel mensen met een ziekte of aandoening ervaren problemen met behoud van, terugkeer naar of het vinden van nieuw werk als gevolg van een ziekte en/of behandeling. In sommige gevallen ontstaan of verergeren gezondheidsklachten als gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden of slechte afspraken over hoe om te gaan met je werk & je aandoening. Met alle gevolgen van dien. Ook de balans werk & privé-tijd is een punt van aandacht.

 

Maar, werk kan ook ingezet worden als een vorm van herstel doordat het dagindeling geeft, zorgt voor sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Werk als medicijn is nog beperkt in beeld door het ontbreken van structurele samenwerking tussen de bedrijfsgeneeskundige zorg en de curatieve zorg. Daardoor worden patiënten niet vanaf de het eerste moment van diagnotiseren begeleid op de wisselwerking tussen zorg én behoud van het arbeidsvermogen van dat moment.

Meest gestelde vragen

 • Wettelijke stappen bij ziekte als je géén werkgever hebt.

Samen met de re- integratiebegeleider en/of arbeidsdeskundige van het UWV moet je een aantal stappen nemen in jouw re-integratietraject.

Je kan op de website van UWV een persoonlijk stappenplan maken. Je krijgt dan een overzicht met de datum van elke stap, vanaf de datum van jouw eerste ziektedag.

Stappenplan bij ziekte als je géén werkgever hebt.

 

 • Wettelijke stappen bij ziekte als je een werkgever hebt.

Samen met je werkgever moet je een aantal stappen nemen in jouw re-integratietraject. Heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals Wajong en werk je daarnaast, meld je dan ziek bij de werkgever en bij het UWV. Informeer bij jouw werkgever welke regels voor jou gelden tijdens ziekte.

Je kan op de website van UWV een persoonlijk stappenplan maken. Je krijgt dan een overzicht met de datum van elke stap, vanaf de datum van jouw eerste ziektedag.

Stappenplan bij ziekte als je een werkgever hebt.

 • Rechten en plichten bij ziekte als je géén werkgever hebt.

Denk eraan dat je vanaf het moment dat je een Ziektewetuitkering krijgt je een aantal plichten hebt. Dat zijn regels waar je aan moet houden. UWV kan zo bepalen of je recht hebt op een uitkering, hoe hoog jouw uitkering wordt en hoelang je deze krijgt.

Rechten en plichten tijdens de Ziektewetuitkering.

 • Rechten en plichten bij ziekte als je een werkgever hebt.

Vanaf het moment dat je een aanvraag doet voor een WW-uitkering bij UWV, hebt je een aantal plichten. Dit betekent dat je aan regels moet houden. UWV bepaalt zo of je recht hebt op een uitkering, hoe hoog jouw uitkering wordt en hoelang je deze krijgt.

Rechten en plichten tijdens WW-uitkering.

Functionarissen bij ziekte als je géén werkgever hebt:

 • Arbeidsdeskundige bij het UWV

 • Verzekeringsarts bij het UWV

 • Medewerker verzuim bij het UWV

 • Re-integratiebegeleider bij het UWV
 • Behandelaar

 • Medisch adviseur (particulier verzekerden ziekte en arbeidsongeschiktheid/ zelfstandigen)

 

Functionarissen bij ziekte als je een werkgever hebt:

 • Werkgever, of de leidinggevende die je werkgever vertegenwoordigt
 • Bedrijfsarts
 • Behandelaar
 • Casemanager in het re-integratieproces
 • Adviseur of begeleider


Voor informatie over de functionarissen kijk dan op de website van Mijn Re-integratieplan

 

Revalideren vanuit huis

Thuis in uw eigen omgeving ervaart u hoe het gaat om de dagelijkse routine weer op te pakken en revalideert u het beste. Problemen die u tegenkomt kunnen concreet benoemd en behandeld worden.