Onze droom

> Onze droom

Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving

De veranderde wetgeving rond arbeid en participatie tezamen met de huidige coronacrisis brengen veel teweeg. Hoe kunnen patiëntenorganisaties hun achterban ondersteunen rond deze voor hen zo belangrijke thema’s en maatschappelijke veranderingen?

Binnen het project ‘Samen Bouwen aan Participatie’ zijn verschillende tools ontwikkeld waarmee mensen met een chronische aandoening een steuntje in de rug kunnen ervaren op het gebied van werk, participatie in de maatschappij en/of studie.

Terugkeer naar werk

Voor mensen met een chronische aandoening, maar ook voor mensen die kampen met de (chronische) gevolgen van een ziekte, is behoud van of terugkeer naar werk lastig.

De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandelen en genezen van de aandoening en minder op herstel van functioneren in werk en privé. Terwijl werk voor veel mensen erg belangrijk is. 

Naast meedoen in de maatschappij, biedt werk structuur en zingeving. En het zorgt voor inkomen en financiële zekerheid.

Er moet daarom integraal beleid zijn dat de kloof tussen arbeid en zorg verkleint en mensen in staat stelt om binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken.