Schermafbeelding 2022-08-30 om 15.19.41

Een voorbeeld

Een voorbeeld

Terug-naar-werk-reis van de Vereniging van Mensen met Brandwonden

De ervaren belemmeringen van mensen met brandwonden (of NWDI) die weer aan het werk willen of moeten gaan zijn in kaart gebracht.

Dat noemen we een ‘terug-naar-werk-reis’. Het maakt inzichtelijk wat voor invloed brandwonden hebben op het leven van de persona in kwestie en hun mogelijkheden om te kunnen  werken.

Iedereen kan zo snel een beeld  krijgen van de problematiek van mensen met brandwonden (of NWDI). De ene persona staat voor de groep ZZP-ers, de tweede gaat over iemand in loondienst en ook is er een beschrijving van iemand die werkzoekende is.


Klik op de afbeeldingen om de pdf’s te bekijken.

 

Waar loopt men zoal tegenaan:

– Naast de beperkingen in het hersteltraject ook geen gehoor vinden of onbegrip en onwetendheid over brandwonden bij Arboarts, UWV, verzekeringsarts en werkgever.

– Ontwikkeltrajecten voor mensen die niet fulltime inzetbaar zijn, maar wel een leven lang moeten kunnen leren om duurzaam inzetbaar te zijn. Hoe te investeren?

– Veel onbekendheid over toekomst en verlies aan autonomie.

– Weerstand tegen sociaal vangnet of is dit vangnet een zegen?

Wilt u voor uw ziekte of specifieke aandoening ook een terug-naar-werk-reis maken?
Laat uw patiëntenvereniging of belangenorganisatie dan contact opnemen met:

Titus Radstake, contact@samenbouwenaanparticipatie.nl