successful-company-with-happy-employees-in-modern--B9J84WU

Wat we bieden

Wat we bieden

Werken naar wens en vermogen

Meedoen, participeren, het benutten van eigen kracht, het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Het zijn voor mensen belangrijke elementen voor een gelukkig en zinvol leven. Ook voor wie dit minder vanzelfsprekend is, omdat de arbeidsmarkt een grote afstand heeft tot deze mensen. Hoe kunnen we beter aansluiten bij de eigen mogelijkheden van mensen en hun talenten benutten zodat zij kunnen meedoen?

Binnen ‘Samen Bouwen aan Participatie’ zijn verschillende participatietools ontwikkeld waarmee de mensen met een chronische aandoening een steuntje in de rug krijgen op het gebied van werk, participatie en/of studie.

reintegratie-vierkant

Mijn re-integratieplan

Online leerprogramma om je te helpen bij alle obstakels en vragen die je tegenkomt in de terugkeer naar werk.

kennisbank-vierkant

Kennisbank

Brengt werknemers en werkgevers in gesprek over de (chronische) aandoening.

studie-klein-vierkant

Studietool

Brengt studenten en professionele begeleiders in gesprek over de (chronische) aandoening

slimopkomen-vierkant

Slim opkomen voor jezelf

Leer goed en duidelijk te communiceren met je zorgverlener waarbij je op een prettige manier kan opkomen voor jezelf.

coach

Training ervaringsdeskundige cliëntondersteuner

Ervaringsdeskundige vrijwilligers de kennis, inzicht en vaardigheden bieden om zelfmanagementondersteuning te bieden aan de achterban en zo hun participatie te bevorderen.

participatie-vierkant

Arbeidsparticipatietool

Brengt werknemers en werkgevers in gesprek over de (chronische) aandoening.

reintegratie-vierkant

Mijn re-integratieplan

Online leerprogramma om je te helpen bij alle obstakels en vragen die je tegenkomt in de terugkeer naar werk.

kennisbank-vierkant

Kennisbank

Brengt werknemers en werkgevers in gesprek over de (chronische) aandoening.

studie-klein-vierkant

Studietool

Brengt studenten en professionele begeleiders in gesprek over de (chronische) aandoening

slimopkomen-vierkant

Slim opkomen voor jezelf

Leer goed en duidelijk te communiceren met je zorgverlener waarbij je op een prettige manier kan opkomen voor jezelf.

coach

Training ervaringsdeskundige cliëntondersteuner

Ervaringsdeskundige vrijwilligers de kennis, inzicht en vaardigheden bieden om zelfmanagementondersteuning te bieden aan de achterban en zo hun participatie te bevorderen.

participatie-vierkant

Arbeidsparticipatietool

Brengt werknemers en werkgevers in gesprek over de (chronische) aandoening.