Training ervaringsdeskundige clientondersteuner

Training ervaringsdeskundige cliëntondersteuner

> Wat we bieden > Training ervaringsdeskundige cliëntondersteuner

“Ik hoop dat meer mensen dit werk met mij gaan doen voor onze vereniging en mensen die hulp nodig hebben. Zo kunnen we onze leden zo goed mogelijk ondersteunen bij alle vragen die ze mij en andere ondersteuners stellen!”

Tim Huinink, deelnemer 2016 voor Impuls & Woortblind.

Training ervaringsdeskundige cliëntondersteuner

Algemene informatie

Een training voor ervaringsdeskundige vrijwilligers van deelnemende (patiënten)organisaties op het gebied van laagdrempelige, informele cliëntondersteuning. Gericht op het thema; het nieuwe sociaal domein. Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. Vanaf 2015 hebben alle burgers van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Alle gemeenten moeten dit inregelen. De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. De cliëntondersteuner staat iemand ter zijde en handelt vanuit diens perspectief; de ondersteuning staat los van de belangen van de aanbieder of financier. De ervaringsdeskundige vrijwilliger kan binnen deze formele ondersteuning een aanvullende rol vervullen.

Doel

De (patiënten)organisatie levert met ervaringsdeskundige vrijwilligers een actieve bijdrage aan ondersteuning van haar achterban bij vraagstukken rondom veranderingen binnen het sociaal domein. Laagdrempelige ondersteuning is voor de achterban erg belangrijk om zo goed mogelijk mee te blijven doen in de maatschappij. Zeker nu er zoveel is veranderd en er van mensen verwacht wordt dat ze zo lang mogelijk zelfstandig functioneren.

Doelstellingen zijn:

  • Ervaringsdeskundige vrijwilligers de kennis, inzicht en vaardigheden bieden om zelfmanagementondersteuning te bieden aan de achterban en zo hun participatie te bevorderen. Aansluitend bij veranderingen binnen het sociaal domein en de transformatie naar de ‘participatiemaatschappij.’
  • (Patiënten)organisaties een instrument bieden om vrijwilligers te trainen, zich te professionaliseren en te onderscheiden. Hiermee kunnen patiëntenorganisaties leden werven en binden omdat ze extra dienstverlening bieden op het gebied van informele cliëntondersteuning.

Meer weten?

Neem een kijkje op de website voor meer informatie: www.centrumchronischziekenwerk.nl/trainingen/

Neem contact met ons op via: info@cczw.nl