Terug-naar-werk-reis

Terug-naar-werk-reis

> Terug-naar-werk-reis

Terugkeer naar werk benoemen in de spreekkamer

Wanneer (toekomstig) werkenden een chronische aandoening hebben of leven met de chronische gevolgen van hun ziekte, komt werk in een ander daglicht te staan. Het is van belang om werk zo vroeg mogelijk als gespreksonderwerp mee te nemen in het medische traject.

De terug-naar-werk-reis kan op verschillende momenten starten. Vanuit huis, tijdens revalidatie, tijdens of na een studie of tijdens de re-integratie.

Terug-naar -werk-reis

thuis-660
Thuis
Een (langdurig) verblijf in het ziekenhuis is een stressvolle ervaring, ongeacht de leeftijd. De terugkeer naar huis kost ook veel inspanning en mogelijk ook aanpassing.
rolstoel-660
Werken aan uw herstel
Werk is belangrijk voor je gezondheid en welzijn. Als werken door ziekte of aandoening niet of gedeeltelijk mogelijk is, kan dat grote gevolgen hebben.
Re-integratie
Re-integratie maatschappij. Re-integratie werk
studie-660
Studie
Wanneer de terugkeer naar de huidige functie niet van toepassing Het hebben van een functiebeperking of chronische ziekte hoeft geen belemmering te zijn om te studeren. De stap zetten om weer te gaan studeren kan wel een belemmering zijn.