skip to Main Content
Logo KPB Zwarte Letters

Kennisbank Participeren en Beperkingen

Deelnemende patiëntenorganisaties hebben hun kennis gebundeld en werken aan een kennisbank die relevant is voor voorlichting over participeren met een beperking.

De KPB is een besloten omgeving, bedoeld voor voorlichters van patiëntenorganisaties.De informatie in de KPB is geschreven door professionals en deelnemende organisaties waarmee de kwaliteit en continuïteit van hun ervaringsdeskundigheid wordt geborgd en versterkt. Ziektespecifieke kennis is alleen toegankelijk voor de eigen voorlichters, ziekteoverstijgende kennis wordt vrijgegeven op de gehele KPB.

De KPB is via internet te bereiken. De KPB is meer dan een digitale bibliotheek; de KPB is zo ingericht dat organisaties met beperkte middelen hun voorlichting efficiënter en effectiever kunnen inzetten.

Toegevoegde waarde KPB voor uw organisatie

  • Kennisopbouw vanuit ervaringsdeskundigheid en patiëntenperspectief
  • Continuïteit en borging van kennis, niet afhankelijk van personen
  • Continue kennisgroei door input andere organisaties en eindgebruikers en door informatie via signaleringen en onderzoek te onttrekken uit praktijk
  • Toegang tot kennis vergroten
  • Geprofessionaliseerd voorlichtingsproces
  • Opgeleide voorlichters

Meer weten?

kennisbank.patientenfederatie.nl

of neem contact op via: contact@samenbouwenaanparticipatie.nl

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectutor adipiscing elit. Sed mattis leo in augue tempor.”

Back To Top
X