skip to Main Content

Samen Bouwen aan Participatie

Meedoen.
Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving.
Dat is een grote wens van een ieder.
Óók voor mensen met een aandoening en/of een beperking.

Bouw mee

De veranderende wetgeving rond arbeid en participatie en de huidige coronacrisis brengen veel teweeg. Hoe kunnen patiëntenorganisaties hun achterban ondersteunen rond deze voor hen zo belangrijke thema’s?

Binnen het project “Samen Bouwen aan Participatie” zijn verschillende participatietools ontwikkeld waarmee de mensen met een chronische aandoening een steuntje in de rug krijgen op het gebied van werk, participatie en/of studie.

Via de iconen links kunt u meer lezen!

Over dit project

‘Samen Bouwen aan Participatie’ is een project dat wordt uitgevoerd met projectsubsidie van ZonMw. Het project is in 2016 gestart en loopt tot juni 2021.

Missie

Het versterken van de positie van mensen met een (chronische) aandoening/beperking, zodat zij grip houden op het eigen leven. En vanuit de eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen participeren in werk, opleiding en in de maatschappij.

Voor wie

  • Voor de chronisch zieke werknemer, student én potentiële werknemer.
  • Voor alle gesprekspartners van de chronisch zieke over het vinden van oplossingen voor werk, scholing en dagbesteding.

Over dit project

Het project ‘Samen Bouwen aan Participatie’ is een project dat wordt uitgevoerd met projectsubsidie dat door ZonMw is toegekend. Het project Samen Bouwen aan Participatie in 2016 gestart en loopt tot juni 2021. Het wordt financieel en organisatorisch gecoördineerd door de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Zij is de penvoerder van het project.

Missie

Het versterken van de positie van mensen met een een (chronische) aandoening/beperking, zodat zij (weer) grip krijgen houden op het eigen leven en vanuit de eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen (blijven) participeren in werk, opleiding en in de maatschappij.

Voor wie

Voor de chronisch zieke werknemer, student én potentiële werknemer die een chronische aandoening of bespreking heeft.

Voor alle gesprekspartners waarmee de chronische zieke in gesprek kan zijn over het vinden van oplossingen om aan het werk, scholing of in de dagbesteding te blijven /te komen.

Ook samenwerken aan een betere participatie?

Back To Top
X